Luật golf 2023: 5 thay đổi cần biết

Điều chỉnh luật cho người có khuyết tật

Các điều chỉnh tới luật cho những người chơi với khuyết tật hiện đã được viết thành một phần của điều luật chính thức và đang có hiệu lực cho tất cả mọi người chơi được phân loại trong các hạng mục luật 25.

Điểm chấp trong thể thức đấu gậy Stroke Play

Cùng với sự tăng trưởng của công nghệ đăng điểm cùng với sự phổ biến của hệ thống điểm chấp thế giới World Handicap System™, người chơi sẽ không còn bị phạt khi bị lỗi không thêm điểm chấp của họ lên thẻ điểm trong Stroke Play. Hội đồng sẽ nhận trách nhiệm đảm bảo sự chính xác về điểm chấp của từng người chơi.

Gậy bị hỏng trong vòng đấu

Luật chính thức đã được chỉnh sửa để cho một người chơi có thể thay gậy bị hỏng trong khi vòng đấu đang diễn ra miễn là cây gậy đó bị hỏng trong quá trình sử dụng bình thường.

Bóng bị di chuyển bởi tác động tự nhiên

Một trường hợp ngoại lệ mới phải thay bóng khi bóng dừng bị di chuyển đến một khu vực khác của sân hoặc dừng ở khu vực ngoài sân sau khi được thả xuống, đặt hoặc bị thay thế.

Quy trình thực hiện giải thoát trên đường thẳng kéo dài về phía sau

Hình thức giải thoát trên đường thẳng kéo dài về phía sau thường được dùng cho các khu vực phạt và giải thoát cho bóng không chơi được, đã được đơn giản hóa để người chơi bây giờ có thể thả bóng trên đường thẳng và bóng phải dừng trong vòng tròn bán kính một gậy từ nơi được thả.

Đối tác của chúng tôi

Partner 0
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4
Partner 5
Partner 6
Partner 7
Partner 8
Partner 9
Partner 0
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4
Partner 5
Partner 6
Partner 7
Partner 8
Partner 9
Partner 0
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4
Partner 5
Partner 6
Partner 7
Partner 8
Partner 9

© 2016 WGHN. All rights reserved.